Kohlbach biomassa ketelsystemen

De ketelsystemen van Kohlbach vormen het hart van elke biomassaverbrandingsinstallatie.

Kohlbach biedt het complete assortiment aan van  industriële procesverwarmingsketels zoals onder andere warmwaterketels, heetwaterketels, stoomketels en thermische olie ketels. Deze ketelsystemen  zorgen voor een betrouwbare en efficiënte toevoer van aardwarmte, stoom, thermische olie. De Kohlbach biomassaketels zijn verkrijgbaar tot 15 MW. Voor de opwekking van elektriciteit zijn de ketelsystemen leverbaar vanaf ca. 3.3 MW thermisch (per bioketel).

De volgende type ketelsystemen heeft Kolbach:

  • Warmwaterketel & Heetwaterketel
  • Stoomketel
  • Thermische olieketel

 

Voordelen Kohlbach biomassaverbrandingsinstallatie

  • Lange levensduur
  • Hoog rendement
  • Laag onderhoud
  • Optimale naverbranding door hoogtemperatuurstenen in vuurhaard.
  • Veel bedrijfsuren bij vollast zonder systeemuitval als gevolg van vergrootte reserves van de verwarmingsoppervlakken vuurhaard.