Rookgasreiniging – lage emissie uitstoot

De biomassaketels en houtketels van Kohlbach worden de rookgassen al ontstoft in een speciaal ontworpen naverbrandingszone.

Afhankelijk van de grootte van de installatie of de wettelijke vereisten, wordt verdere ontstoffing uitgevoerd met behulp van een multicycloon (centrifugaalscheider), elektrostatisch filter (E-filter), slangenfilter, doekfilter, enz. De daadwerkelijke keuze van het type rookgasreiniging wordt daarom afhankelijk van de situatie gemaakt. Met onze systemen voor het verminderen van emissies voldoen we aan alle wettelijke en promotionele bepalingen (TA Luft, BImSchV, FAV, QM verwarmingsinstallaties, etc.). De emissies van onze systemen liggen meestal ver onder deze limieten.

 

Uitvoeringsvarianten

 • Multicycloon: Volgens het principe van centrifugale krachtscheiding wordt stof vooraf gescheiden tot <150 mg / Nm³ bij 13% O2 (afhankelijk van de toegepaste brandstof).
 • Natte reiniging: Net als de multicycloon verwijderd deze het asstof, maar door de wasvloeistof worden de deeltjes nog verder gereduceerd.
 • Elektrofilter voor stof reductie: gebruikt voor de ontstoffing tot een stofgehalte van<10 mg/Nm3  (Halfuursgemiddelde waarde).
 • Slang- en doekfilter: Om fijnstof verder te verminderen tot <5 mg / Nm³, kunnen slang- of doekfilters worden toegepast.
 • SNCR-installatie voor ureum-injectie of SCR-katalysatoren: voor het verlagen van de NOX-uitstoot in bijvoorbeeld woonwijken en emissiebeschermde gebieden. Bij een SNCR-installatie wordt ureum in de verbrandingskamer geïnjecteerd, waarna er een reductie plaats vindt van NOx naar stikstof (N2) en water (H2O).
  • SNCR staat voor selectieve niet-katalytische reductie
  • SCR staat voor katalytische reductie

 

Speciale oplossingen op aanvraag

Zijn er door uw proces of omgeving speciale eisen aan de Emissies dan adviseren wij u graag in naar de mogelijkheden die wij kunnen aanbieden op het gebied stof en NOX middels een SNCR en SCR-installatie.

 

Voordelen rookgasreiniging biomassaketels & houtketels

 • Bijzonder efficiënt energieverbruik
 • Naleving van wettelijke voorschriften
 • Hoge bedrijfszekerheid
 • Individueel afgestemd op de behoeften van de klant
 • Ideaal voor gevoelige en emissiebeschermde regio’s