Rookgascondensatie en warmteterugwinning

Hoewel de  Kohlbach biomassainstallaties bij de verbranding een hoog rendement en een hoge mate van efficiëntie tentoonspreiden, kan er vooral  bij het gebruik van zeer natte biomassa door de Kohlbach rookgascondensatie een nog hogere warmte-efficiëntie  en dus een nog efficiënter  energieverbruik behaalt worden.

Door onze rookgascondensor gaat  energie niet ongebruikt verloren. Bij elke condensor, warmteterugwinningsinstallatie wordt speciaal rekening gehouden met uw behoeften, de netwerkcondities en de gebruikte brandstof.

 

Kenmerken van de Kohlbach rookgascondensor

  • Ongebruikte restwarmte uit de verbrandingsgassen wordt zoveel mogelijk benut bij het toepassen van een condensor.
  • De rookgascondensor is een zelfvoorzienend systeem met individueel ontwerp voor elk type bioketel.
  • Het in-en uitschakelen van de rookgascondensor heeft geen invloed op de werking van de biomassa ketelinstallatie en het reinigen gebeurt grotendeels volautomatisch.

 

Uitvoeringsvarianten

Rookgasverdunning door middel van lucht voor een optisch rookvrije schoorsteen tot een buitentemperatuur van -10 °C. Toepasbaar in bijvoorbeeld woonwijken.

 

Voordelen van Kohlbach

  • Bijzonder efficiënt energieverbruik
  • Extreem hoog thermisch rendement
  • Hoge bedrijfszekerheid
  • Individueel afgestemd op de behoeften van de klant
  • Met rookgasverdunning, geen waterdampen bij de rookgasuitgang (schoorsteen)